Terrible Earthquake in Southern Mexico - A One
punjabi

Terrible Earthquake in Southern Mexico

ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ,20 ਸਤੰਬਰ – ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 7.1 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਏ ਜੋਰਦਾਰ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕਾ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,

Most Popular

To Top