Justin Bieber Caught by Police and Slapped With Fine for using Mobile While Driving - A One
Entertainment

Justin Bieber Caught by Police and Slapped With Fine for using Mobile While Driving

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਨੂੰ 162 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਰ ਹਾਲ ਹੀ `ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ।

 

Most Popular

To Top